ایستگاه – مقام ایران ایمیل آشنایی برنامه

ایستگاه – مقام: ایران ایمیل آشنایی برنامه استخدام برنامه نویسی آگهی استخدام استخدام برنامه نویس

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا رای کاندیدایی که وعده دروغ می دهد حلال است؟

روزنامه اعتماد نوشت:هر کس که وعده های غیرواقعی بدهد یا ماهیت مهم وعده های خود را بپوشاند، یا آنکه از طریق شیوه های فریبنده و نیز تطمیع یا ترساندن افراد رای آنان

آیا رای کاندیدایی که وعده دروغ می دهد حلال است؟

آیا رای کاندیدایی که وعده دروغ می دهد حلال است؟

عبارات مهم : برنامه

روزنامه اعتماد نوشت:هر کس که وعده های غیرواقعی بدهد یا ماهیت مهم وعده های خود را بپوشاند، یا آنکه از طریق شیوه های فریبنده و نیز تطمیع یا ترساندن افراد رای آنان را جذب کند آن رای حلال نیست.

آیا رای کاندیدایی که وعده دروغ می دهد حلال است؟

بازار خريد و فروش راي وقتي حلال است كه راي گرفته شود و به ازاي آن برنامه ارايه شود. هر چيز ديگر همچون توزيع غذا، كارت پول، قول پرداخت وام يا پست و مقام و… موجب فساد اين معامله مي شود و آن راي را از چارچوب آراي حلال خارج مي كند.

آرايي كه به صورت تقلبي شمارش شود يا به صندوق ريخته شود كه اساسا راي نيستند كه حلال باشند يا حرام. مثل پول جعلي است كه از اساس پول نيست و خارج از عنوان بحث حاضر هست. هر رايي كه براساس مقررات قانوني انتخابات به دست آيد راي حلال است و غير آن را مي توان راي حرام ناميد.

روزنامه اعتماد نوشت:هر کس که وعده های غیرواقعی بدهد یا ماهیت مهم وعده های خود را بپوشاند، یا آنکه از طریق شیوه های فریبنده و نیز تطمیع یا ترساندن افراد رای آنان

با اين توضيحات مي توان پرسيد كه آراي كدام يك از نامزدها حلال يا حرام است؟ البته نمي خواهيم حكم فقهي صادر كنيم چون در اين مقام نيستيم و به قول آقاي معاون رييس جمهور اطلاق چنين عنوان، نوعي بدعت محسوب مي شود ولي با همين معيار مي توان ديد كه چه كساني قول هاي مشخص و غيرعملي دادند تا آراي مردم را به سوي خود جذب كنند. به طور واضح مي توان ديد كه چه كساني چيزهايي جز برنامه و ايده در ميان مردم توزيع كردند تا مابه ازاي آن راي به دست آورند؟ مي توانيد ببينيد كه چه كساني اتهامات ناروا به برنامه هاي ديگران زدند و چه دروغ هايي راجع به ٢٠٣٠ نگفتند تا آراي مردم را به سوي خود جلب كنند. ديدار با خوانندگان زيرزميني نيز حلال كننده راي نيست.

واژه های کلیدی: برنامه | رييس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs