ایستگاه – مقام ایران ایمیل آشنایی برنامه

ایستگاه – مقام: ایران ایمیل آشنایی برنامه استخدام برنامه نویسی آگهی استخدام استخدام برنامه نویس

گت بلاگز بازار خودرو تولید مینی‌بوس زیاد کردن یافت

فروردین ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به طور میانگین ۲۶۱.۵ درصد زیاد کردن یافت. 

تولید مینی‌بوس زیاد کردن یافت

تولید مینی بوس زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

فروردین ماه امسال تولید انواع مینی بوس و میدل باس به طور میانگین ۲۶۱.۵ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع مینی بوس و میدل باس از ۱۳ دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۴۷ دستگاه رسید.

تولید مینی‌بوس زیاد کردن یافت

تولید انواع مینی بوس و میدل باس در پیشرو دیزل آسیا با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از شش دستگاه در فروردین ۱۳۹۵ به ۱۲ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید این محصولات در گروه بهمن نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به ۲۳ دستگاه رسید.

فروردین ماه امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس به طور میانگین ۲۶۱.۵ درصد زیاد کردن یافت. 

فروردین ماه تولید انواع مینی بوس و میدل باس در سروش دیزل مپنا نیز با زیاد کردن ۱۴۰ درصدی همراه بوده و از پنج دستگاه در فروردین ۱۳۹۵ به ۱۲ دستگاه رسید.

برخلاف این شرکتها ولی تولید این محصولات در آکیا دویچ نزولی بوده و از دو دستگاه در فروردین ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

واژه های کلیدی: انواع | همراه | دستگاه | فروردین | محصولات | فروردین ماه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs